Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    14/08/2023
  • Đến ngày
    18/08/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 14/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 15/08

S: Công tác Trấn yên, Yên bái

C: Công tác Yên bái

 

Yên bái

 

Thứ 4, 16/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc với VTC16

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 17/08

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 18/08

S: Hội thảo BKTT

C: Làm việc với GRET

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 19/08

S:

C: