Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    24/07/2023
  • Đến ngày
    28/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 24/07

Công tác Italia

 

 

Thứ 3, 25/07

Công tác Italia

 

 

Thứ 4, 26/07

Công tác Italia

 

 

Thứ 5, 27/07

Công tác Italia

 

 

Thứ 6, 28/07

Công tác Italia