Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    17/07/2023
  • Đến ngày
    22/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 17/07

S: Họp sơ kết NTM bộ

C: Truyền hình VTC16

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 3, 18/07

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 19/07

S: Hội nghị thi đua Khối

C: Bảo vệ TS CIEM

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 20/07

S: Kiểm tra đề tài Bộ KHCN

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 21/07

S: Họp giữa kỳ Kopia

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 22/07

S:

C: Công tác Italia