Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    10/07/2023
  • Đến ngày
    15/07/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 10/07

S: Tiếp đoàn Nhật

C: HĐ đầu vào Bộ NN

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 11/07

S: Hội nghị hợp tác đào tạo Bộ

C: Hội thảo SHIFT

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 12/07

S: Hội thảo SHIFT

C: Hội thảo SHIFT

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 5, 13/07

S: Tiếp TGĐ IRD

C: Công tác TP HCM

 

Thanh trì

 

Thứ 6, 14/07

S: Hội đồng Viện trưởng VAAS

C:

 

TP HCM

 

Thứ 7, 15/07

S: Sơ kết VAAS

C:

 

TP HCM