Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    15/05/2023
  • Đến ngày
    20/05/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 15/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 16/05

S: HT Bách khoaTT/HT Kopia

C: Tham gia TT Tiến tiếp Kopia

 

Hà nội/Thanh trì

Hà nội

Thứ 4, 17/05

S: Tiếp đoàn Kopia

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 18/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 19/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7, 20/05

S: Dạy Thạc sỹ ĐH Quốc gia

C:

 

Hà nội