Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    08/05/2023
  • Đến ngày
    13/05/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 08/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp với Ricolto

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 09/05

S: HĐ đặt hàng CT KHCN NTM

C: Công tác Đồng tháp

 

Hà nội

 

Thứ 4, 10/05

S: Công tác Đồng tháp

C: Công tác Đồng tháp

 

 

Thứ 5, 11/05

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 12/05

S: Hội thảo Malica

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 13/05

S: Dạy Thạc sỹ ĐH Quốc gia

C:

 

Hà nội