Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    17/04/2023
  • Đến ngày
    21/04/2023

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 17/04

S: Công tác Hà giang

C: Công tác Hà giang

Ban KH và HTQT

Hà giang

Hà giang

Thứ 3, 18/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 19/04

S: Họp CIAT

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 20/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 21/04

S: Họp dự án SHIFT

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 22/04

S:

C: