Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    24/10/2022
  • Đến ngày
    28/10/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 24/10

S: Làm việc tại VAAS

C: TH VTV2

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 25/10

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến CIAT

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 26/10

S: HĐ sở KHCN Hà nội

C: Tiếp đoàn sứ quán Úc

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 27/10

S: HT CIEM

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 28/10

S: HT của FAO

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7, 29/10

S:

C: