Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    20/06/2022
  • Đến ngày
    24/06/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 20/6

S: Công tác Lai châu với FAO

C:

 

Lai châu

 

Thứ 3, 21/6

S: Công tác Lai châu với FAO

C:

 

Lai châu

 

Thứ 4, 22/6

S: Họp với Cục QLCL, Tổng cục do lường

C: Tiếp IRRI/ HĐ Tiến sỹ

 

Hà ni

Hà nội

Thứ 5, 23/6

S: Khai mạc Smart Farm

C: Tổng kết Smart Farm

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 24/6

S: Chủ trì HT SHIFT (CIAT)

C: Chủ trì HT SHIFT (CIAT)

 

Hà nội

Thứ 7, 25/6

S:

C: