Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    09/05/2022
  • Đến ngày
    14/05/2022

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 09/5

S: Tiếp DN Nhật

C: Họp với IFAD và FAO

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 10/5

S: HĐ nghiệm thu CT KHCN NTM

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4, 11/5

S: Công tác Hàn quốc

C:

 

 

Thứ 5, 12/5

S: Công tác Hàn quốc

C:

 

 

Thứ 6, 13/5

S: Công tác Hàn quốc

C:

 

 

Thứ 7, 14/5

S: Công tác Hàn quốc

C: