Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn

  • Từ ngày
    06/11/2023
  • Đến ngày
    10/11/2023

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (6/11)

8.00-11.30

Họp Giao ban VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Rà soát quy chế quản lý KHCN

VAAS

 

3 (7/11)

8.00-11.30

Làm việc với ACIAR

VAAS

 

13.30-17.00

Tiếp Phó chủ tịch Quart

VAAS

 

4 (8/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Hội đồng Tư vấn đầu vào

VP Chương trình Nông thôn mới

 

5 (9/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

6 (10/11)

8.00-11.30

Làm việc tại VAAS

VAAS

 

14.00-17.00

Hội đồng tư vấn nhiệm vụ

Sở KH HN

 

7 (11/11)

 

 

 

 

CN (12/11)