Tên Ấn phẩm
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc
Tác giả
TS. Trần Danh Sửu (Chủ biên), TS. Nguyễn Thị Chinh, ThS. Phạm Thị Xuân, ThS. Trần Thị Ánh Nguyệt
Năm xuất bản
2017
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
32
Đính kèm Kích thước
Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lạc.pdf 3 MB

Thư viện - Bài mới