Tên Ấn phẩm
Kỹ thuật tái canh cây cà phê
Tác giả
TS. Trần Danh Sửu (Chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thanh Mai, TS. Trương Hồng, ThS. Phạm Thị Xuân
Năm xuất bản
2017
Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khổ sách
Số trang
32
Đính kèm Kích thước
Kỹ thuật tái canh cây cà phê.pdf 3.92 MB

Thư viện - Bài mới