Tên Bài báo quốc tế
Identification of Candidate Gene SalT and Designing Markers Involving in Salt Tolerance of Vietnamese Rice Landraces
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
International Letters of Natural Sciences, 63:1-9 (ISI)
Năm xuất bản
2017

Thư viện - Bài mới