Tên Bài báo quốc tế
A genome-wide association study using a Vietnamese landrace panel of rice (Oryza sativa) reveals new QTLs controlling panicle morphological traits
Tác giả
Viện Di truyền Nông nghiệp
Nhà xuất bản
BMC Plant Biology 18: 282
Năm xuất bản
2018

Thư viện - Bài mới