Tên Bài báo quốc tế
Characterizing Morphological Traits and Estimating Genetic Relationship for Intermediate Soybean Collected from South Korea
Tác giả
Trung tâm Tài nguyên thực vật
Nhà xuất bản
Plant Breeding
Năm xuất bản
2013

Thư viện - Bài mới