Kết quả chọn tạo một số dòng chè xanh mới từ phương pháp lai tự do thụ phấn hạn chế

Bằng phương pháp lai tự do thụ phấn hạn chế (cho cây mẹ được tự do thụ phấn ở một số cây bố xác định) từ năm 2015 - 2021, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã chọn được 20 cá thể ưu tú trên cây mẹ là các giống chè Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, VN15, VN3, PT95, VN1. Qua quá trình chọn lọc cá thể, khảo nghiệm so sánh giống đã chọn được 6 dòng chè triển vọng cho chế biến chè xanh chất lượng cao. Trong đó bước đầu xác định 2 dòng A44 (từ hạt cây mẹ VN15) và D90 (từ hạt cây mẹ Kim Tuyên) có năng suất tương ứng 4,50 - 4,55 tấn/ha, cao hơn Kim Tuyên (đối chứng) 20,0 - 21,3% và chất lượng tốt, phù hợp cho chế biến chè xanh chất lượng cao với điểm thử nếm chè xanh đạt 17,9 - 18,0 điểm.

Từ khóa: Chè xanh, lai tự do, chọn giống, chè chất lượng cao

Đính kèm

Tin liên quan