Giống hoa cúc C11

1. Nguồn gốc: Giống do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam lai tạo, chọn lọc, giống được Cục trồng trọt – Bộ NN&PTNT thông báo kết quả đăng tải hồ sơ tự công bố lưu hành ngày 26/04/2023 và được tự công bố lưu hành tại QĐ số 117/QĐ-VNNMN-VP ngày 08 tháng 05 năm 2023 của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

2. Đặc điểm chính: Giống hoa cúc C11 do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa lai tạo, chọn lọc, giống có thời gian sinh trưởng từ 90-95 ngày, chống chịu khá với bệnh rỉ sắt, chống chịu tốt với bệnh do vi rút gây ra, đường kính hoa đạt 6,5-7,5cm. Chiều cao cành hoa đạt 100-110cm với quang chu kỳ bổ sung là 30 ngày. Năng suất đạt 475.000-485.000 cành/ha.

 3. Vùng áp dụng thành công: Giống hoa cúc C11 được áp dụng thành công tại các vùng sản xuất hoa các tỉnh phía Nam: Lâm Đồng, Đắk Lắk, các tỉnh miền Trung (Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi), các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Đồng Tháp)

Tưởng Thị Lý, Lê Thị Kim Linh, Nguyễn Thế Nhuận, Phạm Thị Luyên, Đinh Thị Hồng Nhung

''

Giống hoa cúc C11 (C11.4.1)

Tin liên quan