Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn và tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, ngày 21 tháng 1 năm 2021 Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất quyết nghị

1. Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020, kế hoạch triển khai công tác năm 2021;

2. Báo cáo công tác thu, chi; cấp, nộp tài chính công đoàn;

3. Báo cáo công tác thu, chi Quỹ Một ngày lương;

4. Báo cáo kinh phí ủng hộ lũ lụt miền Trung;

5. Báo cáo kinh phí quyên góp xây dựng tượng đài Nhà Nông học Lương Đình Của;

6. Thống nhất 05 tiêu trí cộng điểm xét danh hiệu CĐCS vững mạnh;

7. Thống nhất các tiêu trí xét tôn vinh phong trào “Cha mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi” năm 2021;

8. Thông qua Bản cam kết ký giao ước thi đua năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận những thành tích đã đạt được năm 2020 và chỉ đạo các cấp công đoàn năm 2021, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và làm tốt công tác chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2021 và chụp ảnh lưu niệm

Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đồng chí  Đỗ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành trao Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân

Tin liên quan