Đại hội Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028

      Ngày 28/12/2022, Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật và các đại biểu khách mời, gồm: CĐCS Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Bảo vệ thực vật, Viện nghiên cứu Ngô, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện nghiên cứu Rau Quả, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương, các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật.

''

       Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật có 06 tổ Công đoàn với tổng số 82 đoàn viên. Trong 5 năm qua, với vai trò chức năng của công đoàn, Công đoàn Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt chức năng là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho viên chức, người lao động. Do đó đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào ngày càng sôi nổi, chất lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, đồng thời phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách của đoàn viên, người lao động. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, đã phát huy vai trò điều hành của Ban Chấp hành CĐCS, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. 

''

Đ/c Trần Minh Hà, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả công tác khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022; kế hoạch công tác khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nhận khuyết điểm về một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức các phong trào như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động còn nặng hình thức, chậm đổi mới, chưa hiểu hết tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Một bộ phận nhỏ CNVCLĐ thiếu ý thức khắc phục khó khăn, chưa nhận thức đúng đắn về tổ chức công đoàn, ít quan tâm đến hoạt động công đoàn, chưa tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng. Công tác khen thưởng gương điển hình qua mỗi đợt thi đua của mỗi phong trào còn mang tính hình thức. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một bộ phận công đoàn viên chưa cao, việc vận dụng chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết công đoàn cấp trên vào thực tế của đơn vị còn nhiều hạn chế.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS, tặng Đại hội bức trướng

        Phát biểu và chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật trong nhiệm kỳ qua, có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Trung tâm TNTV nói riêng và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị BCH Công đoàn cơ sở Trung tâm Tài nguyên thực vật, khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức CĐCS, tăng cường công tác tuyên truyền tới 100% đoàn viên tham gia các lớp quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt và đẩy mạnh các phong trào thi đua…

 

''

Đ/c Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, phát biểu chỉ đạo đại hội

Thay mặt Chi uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt hơn các phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm được giao phó.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS và lãnh đạo Trung tâm chụp ảnh lưu niệm với BCH khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí và bầu 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028. Với mục tiêu “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo, vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động. BCH CĐCS Trung tâm Tài nguyên thực vật, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS tặng quà cho đoàn viên có con bị mắc bệnh hiểm nghèo

 Dương Thị Hồng Mai, BCH CĐCS Trung tâm tài nguyên Thực vật

           

 

           

Tin liên quan