Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

   Trong không khí thi đua nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, lập thành tích chào mừng ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5; kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 - 19/5/2023 và chào mừng đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng ngày 10/5/2023, Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ngành, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS); đồng chí Mai Văn Hào, Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng uỷ và 60/86 đại biểu là đoàn viên công đoàn.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS, tặng hoa chúc mừng Đại hội

''

Đ/c Mai Văn Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện NC Bông và PTNN Nha Hố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017 -2023. Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Viện, Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, qua đó đã đạt được nhiều thành tựu, được các cấp ngành biểu dương ghi nhận, tạo được sự chuyển biến tích cực trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn.

''

  Đ/c Trần Hải Đăng, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2023; phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Báo cáo kiểm điểm, Ban Chấp hành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, yếu kém, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: chưa sâu sát, nắm bắt tâm tư tình cảm của đoàn viên; Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các CĐBP chưa thường xuyên; Công tác tổng kết các hoạt động phong trào chưa kịp thời. Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023-2028.

''

Đ/c Trịnh Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch CĐBP Khối khoa học tham luận nội dung “Vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc “phát huy trí tuệ, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật…”

''

Đ/c Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch CĐBP Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố, tham luận nội dung “Tổ chức phong trào thi đua góp phần thưc hiện thành công Nghị Quyết Đại hội Chi bộ và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viện NC Bông và PTNN Nha Hố”

Trong nhiệm kỳ qua, BCH CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tới đoàn viên về các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tích cực tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định tại cơ quan, đơn vị và phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, Ngành, địa phương và công đoàn các cấp phát động. Thông qua các phong trào thi đua đã tạo nên sự lan tỏa trong mỗi tập thể, cá nhân, đặc biệt là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Phát huy trí tuệ, sáng kiến - cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh”… đã có 10 giải pháp sáng kiến cấp Bộ, hơn 60 sáng kiến cấp cơ sở, 01 sáng kiến đạt giải nhì tại Hội  thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI (2020 – 2021) góp phần thưc hiện thành công Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Kết quả các phong trào thi đua, CĐCS Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố, từ năm 2017 – 2023 được Công đoàn VAAS xếp loại danh hiệu CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen; Công đoàn Nông nghiệp và PTNT tăng Bằng khen chuyên đề “ Chính sách pháp luật và quan hệ lao động” giai đoạn 2018 -2022; Bằng khen chuyên đề “Văn hóa thể thao” năm 2021; Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm 2022”

''

Đồng chí Mai Văn Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Lãnh đạo Viện, đồng chí Mai Văn Hào (Viện trưởng - Phó Bí thư Đảng ủy) biểu dương những thành tích đạt được của CĐCS trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nêu một số giải pháp để thực hiện tốt các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa những kết quả, thành tích đã đạt được, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản phẩm tốt; Xây dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Đoàn viên Công đoàn.

''

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Công đoàn Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban chấp hành khóa mới cần đổi mới phương thức hoạt động, chủ động, làm tốt vai trò, chức năng của BCH CĐCS; làm cầu nối giữa người lao động với chính quyền đồng cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, người lao động, thông qua việc rà soát các nội quy, quy chế và tổ chức hội nghị viên chức, người lao động hàng năm, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội công đoàn Viện, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS trao Giấy khen của BCH Công đoàn VAAS cho tập thể CĐCS Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn, nhiệm kỳ 2017 - 2023

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS và đồng chí Mai Văn Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao Giấy khen của BCH Công đoàn VAAS cho ủy viên BCH CĐCS Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố, nhiệm kỳ 2017 - 2023

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, chủ tịch Công đoàn VAAS trao cờ thi đua của Công đoàn Ngành cho tập thể CĐCS Viện Nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm 2022

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 05 đồng chí tham gia Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 3 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng KH&HTQT, giữ chức Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Kinh doanh (Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố) giữ chức vụ Phó Chủ tịch -Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Viện Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS, chụp ảnh lưu niệm với Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

''

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố đã thành công tốt đẹp; với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tập thể cán bộ, đoàn viên trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công đoàn Viện ngày càng phát triển.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẠI HỘI CĐCS

VIỆN NC BÔNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NHA HỐ

''

 

''

 

''

 

 

''

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan