Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

         Ngày 15/05/2023, tại thành phố Buôn Mê Thuột, Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028, tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngành, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Quyền Viện trưởng; các đồng chí lãnh đạo Bộ môn, Trung tâm, Bí thư Chi bộ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh của Viện và Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông lâm nghiệp Lâm Đồng, cùng 105 đại biểu ưu tú đại diện cho 203 đoàn viên công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

''

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017-2023 và 6 ý kiến tham luận của các tổ công đoàn, gồm: Công tác nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ; Tổ chức phong trào Văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao; công tác nữ công, nữ trí thức; Công tác thiện nguyện; công tác thi đua khen thưởng. Các tham luận đã làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp tích cực để BCH khóa mới khắc phục, phát triển trong nhiệm kỳ mới.

''

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, UV BTV Công đoàn NN và PTNT, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị HiềnChủ tịch Công đoàn VAAS; đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội và biểu dương những kết quả hoạt động của BCH CĐCS trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, đồng thời định hướng cho nhiều hoạt động của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, với một số nội dung như: Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh; tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa chính quyền - Công đoàn – người lao động; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; phát động các phong trào thi đua; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao… nhằm tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giữa đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên lần thứ XVIII,với mục tiêu “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”.

''

Đại hội đã thông qua Đề án chuẩn bị công tác nhân sự và công bố quyết định của Ban Thường vụ Công đoàn VAAS về việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Thông qua công tác bầu cử, đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có bản lĩnh, có kiến thức và có kinh nghiệm trong lãnh đạo và điều hành các hoạt động của Công đoàn và bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã thông qua nghị quyết, nhiệm kỳ 2023-2028 với 12 chỉ tiêu phấn đấu, đây là cơ sở để BCH công đoàn khóa mới xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức, thực hiện và đưa nghị quyết vào cuộc sống của đoàn viên, người lao động.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS và đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Với một nhiệm kỳ thời gian kéo dài 6 năm, bên cạnh những thuân lợi, khó khăn do thực hiện tự chủ về tài chính, tác động của đại dịch covid – 19, tuy nhiên công đoàn Viện cũng đã có nhiều cố gắng để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đa số công nhân viên chức lao động hiểu rõ và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong 6 năm qua đã có 15 đoàn viên được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Hằng năm có từ 2-3 cặp cha mẹ giỏi, con chăm ngoan, 10-20 đoàn viên công đoàn được công nhận giỏi việc nước đảm việc nhà, có 1-2 bằng lao động sáng tạo từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, Viện được tặng bằng khen đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn trật tự trong khu vực của Bộ Công an và nhiều bằng khen, giấy khen về các hoạt động văn hóa và thể thao của Tỉnh cũng như của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

''

Đ/c Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn VAAS và đồng chí Trần Vinh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng tặng Giấy khen của BCH CĐ VAAS cho tập thể, cá nhân, nhiệm kỳ 2017-2023

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã 01 lần được Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng cờ thi đua toàn diện cho đơn vị xuất sắc năm 2017. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi trội đã được công đoàn các cấp tặng thưởng bằng khen và giấy khen. Công tác Nữ công: giai đoạn 2017-2023 đã có 15 chị là chủ nhiệm của 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, Hợp tác quốc tế, trong đó 18/23 nhiệm vụ đã nghiệm thu hoàn thành và 5/23 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Ghi nhận những thành tích mà BCH CĐCS đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tặng giấy khen cho tâp thể và 04 ủy viên BCH (01đồng chí đã nghỉ chế độ BHXH) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 – 2023.

Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu đồng chí Phan Thanh Bình tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch; đồng chí Đinh Thị Tiếu Oanh, ủy viên BCH chức vụ Phó Chủ tịch CĐCS Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

''

 

''

 

''

Nguyễn Thị Thanh Thúy, ủy viên BCH

CĐCS Viện Khoa học Kỹ thuật NLN Tây Nguyên

Tin liên quan