Số/Ký hiệu: 1168/QĐ-KHNN-TCHC Ngày ban hành: 22/12/2020
Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Quyết định
Bổ nhiệm Trưởng ban Ban Thông tin và Đào tạo