Số/Ký hiệu: 1183/KHNN-TC Ngày ban hành: 22/12/2020
Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Mục văn bản: Công văn
Đôn đốc thực hiện thanh toán và bảo vệ kho quỹ