Tạm dừng tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 cho Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”.

Thực hiện kế hoạch năm 2020 của Dự án “Hợp tác Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo tại Cuba giai đoạn 2019 – 2023”, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện) đã có Thông báo số 123/KHNN- TCHC ngày 24/02/2020 về việc tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 cho Dự án. Sau khi đăng thông báo tuyển chọn trên Báo Nông nghiệp Việt Nam và Website của Viện, Viện đã tiếp nhận được 43 hồ sơ của 43 ứng viên đăng ký dự tuyển.


Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thực hiện của dự án trong năm 2020 có sự thay đổi. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xin thông báo tạm dừng việc tuyển chọn chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha làm việc tại Cuba năm 2020 cho Dự án. Việc tuyển chọn chuyên gia và phiên dịch viên sẽ được Viện tiếp tục triển khai thực hiện vào thời điểm phù hợp. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xin cám ơn sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ứng viên đã quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển./.

Tin tức liên quan