Chương trình Nhà khoa học tài năng trẻ (thông báo số 2)

Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc có 10 vị trí mới thuộc Chương trình Nhà khoa học tài năng trẻ (Talented Young Scientist Program - TYSP).

Để đăng ký tham gia, vui lòng truy cập http://tysp.cstec.org.cn/en/jobs.aspx, lựa chọn Location là Yunnan, kích vào công việc muốn đăng ký, rồi kích vào Apply Now, login và điền thông tin.

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 20/02/2020.

Chi tiết xem tại http://tysp.cstec.org.cn/en/about.aspx

Tin tức liên quan