Chương trình Nhà khoa học tài năng trẻ

Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam, Trung Quốc có 28 vị trí thuộc Chương trình Nhà khoa học tài năng trẻ (Talented Young Scientist Program - TYSP).

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link website bên dưới.

Những người đủ điều kiện nộp đơn qua đường link website bên dưới trước ngày 5 tháng 2 năm 2020.

http://tysp.cstec.org.cn/en/about.aspx

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Thúy Hà, Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Viện KHNN Việt Nam; Email: nguyenha862014@gmail.com

(Danh sách các vị trí ở file đính kèm)

Tin tức liên quan