Những phần thưởng cao quý đã đạt được

NHỮNG DANH HIỆU CAO QUÝ MÀ VIỆN ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG
    
•  Huân chương Lao động hạng nhất năm 1982.
    
•  Huân chương Độc lập hạng nhì năm 1992.
    
•  Huân chương Độc lập hạng nhất năm 1996.
    
•  Huân chương Hồ Chí Minh năm 2002, 2012.

•  Giải thưởng Hồ Chí Minh cho một nhà khoa học.

•  Danh hiệu Anh hùng lao động cho 3 nhà khoa học.

•  Giải thưởng Nhà nước cho một nhà khoa học.

   Nhiều tập thể và cán bộ khoa học của Viện được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động, bằng sáng tạo, bằng phát minh sáng chế, giải thưởng VIFOTEX, huy chương tại các Hội chợ, Triển lãm v.v...'
                 

Tin tức liên quan