Đồng Tháp thành công bước đầu trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp

Tỉnh Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trên cả nước được trung ương giao thí điểm tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, qua 5 năm thực hiện thí điểm (giai đoạn 2016-2020), ngành Nông nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả mang tính đột phá, trong đó nổi bật nhất là thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”.

Theo đó, 5 năm qua, tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, bỏ tư duy sản xuất chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích. Chú trọng liên kết, hợp tác hình thành vùng sản xuất lớn, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cao.

Toàn tỉnh tập trung vào 5 ngành hàng chủ lực (lúa gạo, hoa cảnh, vịt, thủy sản, xoài). Kết quả là tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt mức bình quân 3,6%/năm, cao hơn 0,6% so với chỉ tiêu chung cả nước. Tốc độ tăng thu nhập trên 1ha đất trồng trọt bình quân 6,5%/năm, tốc độ tăng thu nhập từ chăn nuôi là 2,6%/năm... đứng vào hàng khá ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn
Báo Hànộimới

Tin liên quan