Chuyển đổi hiệu quả hơn 7.700ha đất trồng lúa

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, nhằm nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp, từ năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Đến nay, tổng diện tích đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của toàn thành phố Hà Nội đạt 7.762,02ha. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hằng năm là 2.251,05ha, chuyển đổi sang trồng cây lâu năm là 3.044,2ha và chuyển đổi sang nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa gần 2.466,77ha.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây rau màu, cây ăn quả lâu năm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 5-6 lần so với trồng lúa. Nhờ chuyển đổi, Hà Nội đã hình thành một số vùng chuyên canh tập trung, thuận lợi cho việc đầu tư, áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến, khai thác tối đa nguồn lực từ đất, mang lại giá trị kinh tế cao. Trung bình, các mô hình chuyển đổi mang lại giá trị từ 330 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng/ha.

 

Nguồn: Báo Hànộimới

Nguồn
Báo Hànộimới

Tin tức liên quan