Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    12/04/2021
  • Đến ngày
    16/04/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

 12/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3,

13/4

Thẩm định nội dung, kinh phí  nhiệm vụ KHCN

 

Sở KHCN Hà Nội

Thứ 4,

14/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5,

15/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 6,

16/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN