Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    05/04/2021
  • Đến ngày
    09/04/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

 5/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3,

6/4

S. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

C. Đề xuất nhiệm vụ KHCN 2022

 

- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

Thứ 4,

7/4

Hội thảo cây trồng công nghệ sinh học

 

Khách sạn Công Đoàn

Thứ 5,

8/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 6,

9/4

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN