Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    22/02/2021
  • Đến ngày
    26/02/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 22/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3, 23/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 24/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5, 25/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 6, 26/02

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN