Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    18/01/2021
  • Đến ngày
    22/01/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 18/01

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

- Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

- Trung tâm NC dâu, tăm tơ TƯ

Thứ 3, 19/01

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Bộ KHCN

Thứ 4, 20/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5, 21/01

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Bộ KHCN

Thứ 6, 22/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN