Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    11/01/2021
  • Đến ngày
    15/01/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/01

Nghỉ ốm

 

 

Thứ 3, 12/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 13/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5, 14/01

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN

 

Bộ NN&PTNT

Thứ 6, 15/01

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN