Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    23/11/2020
  • Đến ngày
    28/11/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 23/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Công tác Tây Ninh

 

 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3, 24/11

Họp Ban chỉ đạo phòng chống bệnh khảm lá sắn

Theo GM

UBND tỉnh Tây Ninh

Thứ 4, 25/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Đánh giá tiến độ nhiệm vụ KHCN thuộc đề án sản phẩm quốc gia lúa gạo

 

Theo GM

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Bộ NN&PTNT

Thứ 5, 26/11

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Công tác miền Nam

 

 Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6, 27/11

Nghiệm thu nhiệm vụ TXTCN các đơn vị phía Nam

HĐ nghiệm thu

 Viện KHKTNN miền Nam

Thứ 7, 28/11

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tạo giống cây ăn quả bằng lai hữu tính

Theo GM

Viên Cây ăn quả miền Nam