Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    16/11/2020
  • Đến ngày
    20/11/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 16/11

Hội thảo công nghệ sinh học lĩnh vực vi sinh vật, enzyme, protein

 

 Viện Bảo vệ thực vật

Thứ 3, 17/11

Là việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 4, 18/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 5, 19/11

Hội thảo công nghệ sinh học lĩnh vực chăn nuôi, thú y

 

Viện chăn nuôi

Thứ 6, 20/11

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN