Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    12/10/2020
  • Đến ngày
    16/10/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

12/10

S. Làm việc tại Viện KHNNVN

C. Xác định nhiệm vụ KHCN thực hiện năm 2021

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Sở KHCN Hà Nội

 

Thứ 3,

13/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên

Thứ 4,

14/10

Kiểm tra nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

Viện KHKTNLN Tây Nguyên

Thứ 5,

15/10

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 6,

16/10

S. Hội thảo công nghệ sinh học lĩnh vực trồng trọt

C. Kiểm tra nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình sản phẩm quốc gia

 

Viện Di truyền nông nghiệp

 

Trung tâm Chuyên gioa CN&KN