Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    14/09/2020
  • Đến ngày
    18/09/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

14/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3,

15/9

Xác định nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình công nghệ sinh học

 

Sở KHCN Hà Nội

Thứ 4,

16/9

Rà soát , chỉnh sửa Đề án Công nghiệp sinh học đến năm 2030

 

Vụ KHCN&MT Bộ NNPTNT

Thứ 5,

17/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 6,

18/9

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN