Phó Giám đốc Phạm Văn Toản

  • Từ ngày
    27/07/2020
  • Đến ngày
    31/07/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2,

27/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 3,

28/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 4,

29/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

 

Thứ 5,

30/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN

Thứ 6,

31/7

Làm việc tại Viện KHNNVN

 

Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, HN