Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    12/04/2021
  • Đến ngày
    16/04/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 13/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Hội đồng sở KHCN Bắc giang

 

Thanh trì

Bắc giang

Thứ 4, 14/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 15/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 16/04

S: HT Luật HTX Bộ Kế hoạch

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7,

17/04

S:

C: