Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    05/04/2021
  • Đến ngày
    09/04/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 05/04

S: Công tác Nghệ an

C:

 

 

Nghệ an

Thứ 3, 06/04

S: Họp vụ HTQT

C: Họp Ban kinh tế TW

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 07/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 08/04

S: Họp nhóm công tác NN ASEAN

C: Họp trực tuyến APAARI

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 09/04

S: HĐ xét tuyển học bổng SQ Pháp

C: Họp trực tuyến APAARI

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 7,

10/04

S:

C: