Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    29/03/2021
  • Đến ngày
    02/04/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 29/03

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp trực tuyến với cty Hitachi

 

Ban KH và HTQT

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 30/03

S: HT môi trường Nông thôn mới

C: HT quốc tế ASEAN

Ban KH và HTQT

Thanh trì

Hà nội

Thứ 4, 31/03

S: Họp trực tuyến Hệ thống thực phẩm

C: HT dự án ASSET

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 5, 01/04

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 02/04

S: Ký thoả thuận với Báo NNVN

C: Làm việc tại VAAS

Ban KH và HTQT

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

03/04

S:

C: