Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    11/01/2021
  • Đến ngày
    15/01/2021

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 11/01

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3, 12/01

S: KRC Hải dương/Bảo vệ TS VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 4, 13/01

S: Khai mạc đào tạo Hữu cơ Nhật bản

C: Họp trực tuyến Alisea/Họp Viện hàn lâm NN Pháp

 

Thanh trì

Thanh trì

 

Thứ 5, 14/01

S: Hội đồng Kopia

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 15/01

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 7,

16/01

S:

C: