Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    30/11/2020
  • Đến ngày
    04/12/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 30/11

S: HT IFAD

C:

TT HTNN

 

Nha trang

 

Thứ 3, 01/12

S: HT IFAD

C:

TT HTNN

 

Nha trang

 

Thứ 4, 02/12

S: HT PSAV

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 03/12

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 6, 04/12

S: Thăm cà phê cùng Đại sứ Pháp

C: Thăm cà phê cùng Đại sứ Pháp

Ban KHHTQT

 Sơn la

Thứ 7,

05/12

S:

C: