Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    23/11/2020
  • Đến ngày
    28/11/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 23/11

S: Làm việc tại VAAS

C: HĐ Sở KHCN Hà nội

 

 

Thanh trì

Hà nội

Thứ 3, 24/11

S: Sở KHCN Hà nội

C: HĐ Sở KHCN Hà nội

 

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 4, 25/11

S: HT dự án URBAL

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 5, 26/11

S: HT Đổi mới sáng tạo Rau Hoa quả

C: Làm việc tại VAAS

Viện rau qủa

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 27/11

S: Nghỉ phép

C:

 

 

Thứ 7,

28/11

S: Nghỉ phép

C: