Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    16/11/2020
  • Đến ngày
    21/11/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 16/11

S: HT dự án Rau Kopia

C: Công tác Lâm đồng

 

 

Lâm đồng

 

Thứ 3 17/11

S: HĐ KH Đại học QG HN

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4 18/11

S: Làm việc tại VAAS

C: Dạy Đại học USTH

 

Thanh trì  

Hà nội

Thứ 5, 19/11

S: HT chính sách NN VERP

C: Làm việc tại VAAS

 

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 6, 20/11

S: HĐ đánh giá dự án Kopia

C: HĐ đánh giá dự án Kopia

 

Thanh trì 

Thanh trì

Thứ 7,

21/11

S: HT Bách khoa toàn thư

C: Dạy thạc sỹ ĐHQG HN

 

Hà nội