Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    12/10/2020
  • Đến ngày
    16/10/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 12/10

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp Kopia

 

Ban KH HTQT

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3 13/10

S: HT Hội nông dân/HD KHCN NTM

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Thanh trì

Thứ 4 14/10

S: HT Liên minh HTX

C: Diễn đàn An ninh lương thực QT

 

Ninh bình

Hà nội

Thứ 5, 15/10

S: Công tác Sơn la

C: Thăm dự án Breedcaf

Ban KH HTQT/Đào tạo

 

 

Thứ 16/10

S: Sở NN Sơn la/ĐH Tây bắc

C: