Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    14/09/2020
  • Đến ngày
    18/09/2020

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần dự

Địa điểm

Thứ 2, 14/9

S: Làm việc tại VAAS

C: Họp KRC

 

Ban KH và Ban TT

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 3 15/9

S: Họp ĐSQ Úc

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội  

Thanh trì

Thứ 4 16/9

S: Dự Bảo vệ TS tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Thanh trì

Thanh trì

Thứ 5, 17/9

S: Làm việc tại VAAS

C: Làm việc tại VAAS

 

Hà nội

Hà nội

Thứ 18/9

S: Hội thảo CIAT tại Mộc châu

C: Đề tài đánh giá tác động của KHCN NTM

 

Mộc châu

Hà nội