Phó Giám đốc Đào Thế Anh

  • Từ ngày
    27/07/2020
  • Đến ngày
    31/07/2020

THỨ, NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM DỰ

2 (28/7)

8.00 – 12.00

Nghỉ phép

 

 

14.00-16.00

Nghỉ phép

 

 

3 (29/7)

8.00 – 12.00

Nghỉ phép

 

 

14.00-17.00

Nghỉ phép

 

 

4 (30/7)

8.00-12.00

Nghỉ phép

 

 

14.00-17.00

Nghỉ phép

 

 

5 (31/7)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

   

13.30-17.00

Làm việc tại VAAS

   

6 (1/8)

8.00-12.00

Làm việc tại VAAS

   

14.00-17.00

Làm việc tại VAAS